Czy FIDA jest odpowiednim planem dla mnie? (Is FIDA Right for Me? – Polish)

Jak korzystać z tej broszury

Jeśli nie wiesz nic na temat FIDA, możesz przeczytać tę broszurę od początku.
Możesz również skorzystać ze spisu treści i przejść bezpośrednio do wybranego pytania.
DOWNLOAD.

telephone iconJeśli coś będzie niejasne lub jeśli zechcesz uzyskać więcej informacji, zawsze może zadzwonić do ICAN na numer (844) 614-8800.

Spis treści

Czym jest FIDA?
Dlaczego FIDA?
W jaki sposób FIDA różni się od mojego obecnego planu?
Dla FIDA to Ty jesteś najważniejszy.
Jak przystąpić do FIDA?
Czy FIDA jest odpowiednim planem dla mnie?
Jak przystąpić do FIDA?
Przeniesienie się z MLTC do FIDA
Możemy pomóc Ci zdecydować, czy powinieneś przystąpić do planu FIDA.
ICAN może Ci pomóc.


Czym jest FIDA?

insurance card illustration

FIDA to skrót od angielskiej nazwy Fully Integrated Duals Advantage (Zintegrowane Ubezpieczenie Zdrowotne).

FIDA jest nowym typem ubezpieczenia zdrowotnego. Jest przeznaczone dla osób korzystających jednocześnie z Medicare i Medicaid.

Dzięki FIDA można uzyskać kompleksową opiekę medyczną i opiekę długoterminową w ramach jednego programu ubezpieczeniowego.

Plan FIDA obejmuje wszystkie usługi, z których korzystasz obecnie.

FIDA oznacza:

 • jedną kartę
 • jeden numer telefonu
 • jedną firmę odpowiedzialną za całość Twojej opieki zdrowotnej

FIDA zapewnia opiekę medyczną oraz opiekę długoterminową w ramach jednego planu.

FIDA services illustration


Dlaczego FIDA?

Osoby korzystające jednocześnie z Medicare i Medicaid czasami mają problemy z uzyskaniem opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

 • Zarządzanie wieloma różnymi planami może być trudne.
 • Czasami lekarze i inni dostawcy świadczeń zdrowotnych nie mają ze sobą kontaktu. Może to prowadzić do mnożenia się zbędnych badań lub procedur.
 • Jeśli wystąpią problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym, nie zawsze wiadomo, do kogo należy zadzwonić.
 • Nawet korzystając jednocześnie z Medicare i Medicaid, czasami trzeba płacić za usługi.

Program FIDA ma być lepszym rozwiązaniem niż wymienione powyżej programy.

juggle plans illustration

Zamień wiele planów zdrowotnych na jeden plan FIDA

Osoby korzystające z Medicare i Medicaid używają wielu różnych typów ubezpieczeń obejmujących różne świadczenia.

Na przykład mogą korzystać z Original Medicare (czerwono-biało-niebieska karta) w przypadku lekarzy i szpitali. Ponadto mogą korzystać z Części D ubezpieczenia Medicare, aby wykupić leki na receptę. Niektórzy ludzie mają plan Medicare Advantage, który obejmuje usługi lekarzy, szpitali i zakup leków. Jeśli potrzebują pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, mogą również skorzystać z planu zorganizowanej opieki długoterminowej (Manager Long-Term Care, MLTC). Dodatkowo resztę świadczeń obejmuje Medicaid.

W programie FIDA korzysta się z jednego planu, który obejmuje te wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Plan FIDA obejmuje wszystkie te same usługi, z których już korzystasz.

Decyzja, czy chcesz przystąpić do FIDA, należy do Ciebie.

one plan illustration


W jaki sposób FIDA różni się od mojego obecnego planu?

Jest tylko jedna karta ubezpieczeniowa.

Korzystasz tylko z jednej sieci dostawców opieki zdrowotnej

Wszystkie usługi Medicare, Medicaid i opieka długoterminowa, w tym pokrycie kosztów leków w ramach części D ubezpieczenia, są objęte jednym programem ubezpieczeniowym.

Program FIDA obejmuje również niektóre usługi specjalne, które mogły nie być wcześniej dostępne np. przystosowanie domu do potrzeb chorego, transport w celach niemedycznych, wizyty domowe lekarzy oraz pomoc w przeprowadzce z domu opieki do placówek środowiskowych.

Brak dodatkowych kosztów. W programie FIDA wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej są bezpłatne.

Jeśli korzystasz z opcji Medicaid spend-down (zakupy medyczne obniżające przychód umożliwiający zakwalifikowanie się do Medicaid), będzie trzeba go opłacić po zapisie do FIDA. W ramach FIDA nie trzeba jednak ponosić kosztów współpłatności, udziału własnego ani innych kosztów opłacanych samodzielnie przez pacjenta.

Jeśli przystąpisz do planu FIDA, staniesz się członkiem zespołu, który pomoże Ci podejmować decyzje związane z opieką zdrowotną.

W zależności od własnych preferencji w skład tego zespołu mogą wejść członkowie Twojej rodziny lub przyjaciele, którzy Ci pomagają, lekarz oraz opiekun ds. opieki z ramienia tego planu.

W przypadku problemów ze świadczeniami FIDA stosuje jedną prostą procedurę odwoławczą dla wszystkich usług.

Odwołania dotyczące odmowy opłacenia leków na receptę objęte są zwykłą procedurą odwoławczą w ramach Części D ubezpieczenia Medicare.

Podczas rozpatrywania odwołania usługi medyczne są świadczone bez przerwy.

Jeśli zmienisz decyzję dotyczącą planu FIDA, zazwyczaj możesz powrócić do wcześniejszego rodzaju ubezpieczenia.


Dla FIDA to Ty jesteś najważniejszy.

FIDA team illustration

Gdy przystąpisz do planu FIDA, zostanie Ci przydzielony opiekun ds. opieki. Opiekun ds. opieki odwiedzi Cię co najmniej dwa razy do roku, aby pomóc Ci w uzyskaniu opieki, której potrzebujesz. Wszelkie pytania i problemy możesz zgłaszać swojemu doradcy ds. opieki.

Możesz zdecydować się powołać międzydyscyplinarny zespół opieki (IDT). W skład IDT wchodzisz Ty, Twój opiekun ds. opieki oraz inne wybrane przez Ciebie osoby. Przykładowo możesz wybrać swojego znajomego lub członka rodziny, lekarza, opiekuna, terapeutę lub inne osoby.

Zespół IDT spotyka się co najmniej dwa razy w roku, aby omówić Twój stan zdrowia i świadczenia zdrowotne, których możesz potrzebować. Na przykład podczas regularnych spotkań IDT możesz powiedzieć członkom zespołu, że czujesz się samotny.

Lekarz może zalecić skorzystanie z programu opieki dziennej dla dorosłych. Jeśli Ty i Twój zespół opieki się zgodzicie, zespół może zatwierdzić takie świadczenie. Jeśli Twój zespół opieki zdecyduje, że tego potrzebujesz, plan FIDA musi zapewnić takie świadczenie.

Plan FIDA może nawet obejmować usługi, które nie są zwykle objęte programami Medicare lub Medicaid, pod warunkiem że zostaną one zatwierdzone przez IDT.

Zespół IDT sporządza dokument zatytułowany Indywidualny plan świadczeń (PCO). Dokument ten zawiera listę wszystkich celów zdrowotnych i świadczeń, których będziesz potrzebować.

Decyzja, czy chcesz powołać zespół IDT, należy do Ciebie. Niektórzy wolą po prostu kontaktować się bezpośrednio ze swoim opiekunem ds. opieki.

call care manager illustration


Jak przystąpić do FIDA?

Nie każdy może przystąpić do FIDA. Jeśli chcesz się zapisać, pracownicy programu Medicaid sprawdzą, czy spełniasz kryteria uczestnictwa. Będziesz musiał odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy obecnie jesteś członkiem planu Medicare?
 2. Czy obecnie jesteś członkiem planu Medicaid?
 3. Czy obecnie korzystasz z opieki domowej, programu codziennej opieki nad osobą dorosłą lub w domu opieki? (Dotyczy to również osób otrzymujących prywatną opiekę pielęgniarską, korzystających z usług Consumer Directed Personal Association, usług długoterminowych CHHA i osób objętych programem NCT Waiver. Do programu FIDA nie mogą przystąpić osoby, które korzystają wyłącznie z socjalnej, codziennej opieki nad osobą dorosłą lub usług związanych ze sprzątaniem. Zadzwoń do ICAN, jeśli masz pytania dotyczące tych usług.)
 4. Czy mieszkasz w NYC lub okręgu Nassau, Suffolk lub Westchester?
 5. Czy masz ukończone 21 lat?

Jeśli na WSZYSTKIE powyższe pytania odpowiedziałeś TAK, możesz przystąpić do planu FIDA.

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania, i tak powinieneś do nas zadzwonić.
Nawet jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś twierdząco, istnieje kilka wyjątków. Zadzwoń do ICAN na numer (844) 614-8800, aby dowiedzieć się więcej.

Czy FIDA jest odpowiednim planem dla mnie?

FIDA nie jest odpowiednim planem dla wszystkich.

Zmiana ubezpieczenia zdrowotnego to poważna decyzja. Przed podjęciem takiej decyzji należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Plan FIDA zastąpi prawie wszystkie obecne typy ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Będziesz w stanie korzystać wyłącznie z usług lekarzy, szpitali i innych świadczeniodawców współpracujących z planem FIDA.
 • Mimo że nadal będziesz członkiem planów Medicare i Medicaid, świadczenia w ramach tych planów będą zapewniane poprzez plan FIDA, więc nie będziesz mógł dalej używać kart Medicare i Medicaid. (Powinieneś jednak zatrzymać swoje karty!)

Zanim przystąpisz do FIDA, odpowiedz na poniższe pytania:

 • Czy lekarze, u których obecnie się leczysz, honorują plan FIDA?
 • Czy leki, których obecnie używasz, są objęte planem FIDA?
 • Czy masz inne ubezpieczenia zdrowotne poza Medicare i Medicaid? Przykładowo dodatek Medigap lub ubezpieczenie od poprzedniego pracodawcy lub związku?

Jak przystąpić do FIDA?

Jeśli należysz już do MLTC, MAP lub PACE, aby przystąpić do FIDA wystarczy zadzwonić do NY Medicaid Choice na numer 855-600-3432. Jeśli jesteś zadowolony z firmy, która zapewnia Twoje obecne ubezpieczenie zdrowotnego, możesz dołączyć do planu FIDA w tej samej firmie. Możesz również zadzwonić do ICAN i poprosić o pomoc w wyborze w najlepszej firmy.

Jeśli starasz się o skorzystanie z usług opieki długoterminowej Medicaid po raz pierwszy, zanim przystąpisz do FIDA, będziesz potrzebował otrzymać zgodę Conflict Free Evaluation and Enrollment Center (CFEEC). Najpierw jednak musisz wybrać określony rodzaj planu FIDA. FIDA jest realizowany w wielu różnych firmach (w zależności od okręgu). ICAN może Ci pomóc w wyborze planu FIDA i dokonaniu zapisu. Kiedy zdecydujesz się zapisać, zadzwoń do NY Medicaid Choice. FIDA nie musi dokonać oceny przed Twoim zapisem.

Aby dołączyć do FIDA, zadzwoń do NY Medicaid Choice na numer 855-600-3432.
NY Medicaid Choice to firma, która pomaga ludziom przystąpić do planu FIDA. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-20:00 oraz w soboty w godz. 10:00-18:00.

Przeniesienie się z MLTC do FIDA

Niektórzy ludzie korzystają z opieki długoterminowej za pośrednictwem zorganizowanego programu opieki Medicaid np. MLTC, MAP lub PACE. Więcej informacji o różnych rodzajów planów znajdziesz w broszurze informacyjnej Czym jest MLTC?

Jeśli jesteś już zapisany do MLTC, możesz przenieść się do FIDA. Jeśli chcesz przenieść się z MLTC do FIDA, powinieneś wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Twój nowy plan FIDA musi obejmować te same usługi, z których korzystałeś w ramach programu MLTC przez 90 dni.
 • Twój nowy plan FIDA musi umożliwiać Ci kontakt z tymi samymi lekarzami, placówkami opieki i innymi świadczeniodawcami, z których usług korzystałeś przez 90 dni.
 • Jeśli mieszkasz w domu opieki, plan FIDA musi obejmować Twój pobyt w tej placówce przez cały okres, kiedy należysz do planu.
 • Jeśli korzystasz z leczenia zaburzeń behawioralnych, Twój plan FIDA musi nadal obejmować usługi świadczone przez tych samych usługodawców przez okres do dwóch lat.

Możemy pomóc Ci zdecydować, czy powinieneś przystąpić do planu FIDA.

ICAN jest grupą profesjonalnych doradców zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi, z którymi możesz porozmawiać telefonicznie lub osobiście. Nasze usługi są bezpłatne, poufne i niepowiązane z żadnym planem ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli zdecydujesz, że FIDA nie jest odpowiednim planem, pomożemy Ci utrzymać obecne ubezpieczenie zdrowotne.


ICAN może Ci pomóc.

Możemy:

 • odpowiedzieć na pytania dotyczące FIDA.
 • udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • pomóc przy zapisie do MLTC lub FIDA.
 • zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy z danym planem.
 • pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa.
 • pomóc w przesyłaniu zażaleń i/lub skarg, jeśli nie jesteś zadowolony z działań podejmowanych w ramach danego planu.
 • pomóc Ci w odwołaniu się od działania, z którym się nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.
Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub masz problemy z wysławianiem się, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.
Napisz na adres ICAN@cssny.org.


ICAN może Ci pomóc.

ICAN services illustration

Translations :

Downloads :

Czy FIDA jest odpowiednim planem dla mnie? - Printable Brochure (Polish)