Search Resources:

Programy HARP (Health and Recovery Plans – Polish)

Ten artykuł oparty jest na broszurze na temat nowojorskich programów Zdrowie i Rekonwalescencja (HARP) Można go przeczytać online lub pobrać tę wersję do druku.

Jak korzystać z tej broszury

Jeśli nie wiesz nic na temat programów HARP, możesz przeczytać niniejszą broszurę od początku.

Możesz także skorzystać ze spisu treści, aby od razu znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Możesz także skorzystać ze spisu treści, aby od razu znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Symbol telefonuJeśli czegokolwiek nie rozumiesz lub chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ICAN pod numerem (844) 614-8800.

Spis treści

Czym jest HARP?
Czy program HARP przypomina ten, z którego korzystam teraz?
Czym program HARP różni się od mojego obecnego planu?
Kto może dołączyć do programu HARP?
Jak dołączyć do programu HARP?
Co się stanie po dołączeniu do programu HARP?
Program ICAN może Ci pomóc.


Czym jest HARP?

Ogólne plany Medicaid obejmują opiekę medyczną, opiekę w zakresie zdrowia psychicznego i leczenie związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Programy HARP również obejmują te kwestie, ale dodatkowo zapewniają koordynację opieki oraz usługi społeczne, które pomogą Ci wrócić do zdrowia.
Ilustracja pokazująca opiekę medyczną, koordynatora opieki, oraz usługi społeczne.

HARP to skrót od Health and Recovery Plan (Program „Zdrowie i Rekonwalescencja”).

To nowy rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego dla dorosłych z poważnymi zaburzeniami psychicznymi lub nadużywających substancji psychoaktywnych. Program HARP to plan Medicaid, który łączy w sobie całą opiekę medyczną, także psychologiczną. W tym programie liczysz się tylko Ty.

Obejmuje on wszystkie świadczenia Medicaid, które przysługują Ci teraz, a także dodatkowe usługi towarzyszące. Dzięki nim możesz dbać o swoje zdrowie, chodzić do szkoły lub pracy i być częścią społeczności. HARP to program bezpłatny, który nie wpłynie na inne świadczenia, takie jak SSI (zasiłki uzupełniające), SSD (renta inwalidzka) czy SNAP (program żywnościowy).


Czy program HARP przypomina ten, z którego korzystam teraz?

Tak. Program HARP skierowany jest do osób, które korzystają już z planu Medicaid poprzez program Medicaid Managed Care (lub MMC, czasem nazywany „ogólnym” planem Medicaid). Program MMC polega na współpracy między nowojorskim oddziałem Medicaid a firmami ubezpieczeniowymi. Medicaid płaci tym firmom, aby zapewniały opiekę objętą programem Medicaid poprzez swoją sieć świadczeniodawców.

HARP obejmuje te same świadczenia i opiekę medyczną, co plan MMC. Obejmuje zarówno opiekę medyczną (lekarze, szpitale, leki), jak i związaną z zaburzeniami zachowania (terapia grupowa, usługi mieszkaniowe, podawanie metadonu, ciągła opieka dzienna).

Po zarejestrowaniu się w HARP zwykle można dalej korzystać z usług tej samej firmy ubezpieczeniowej (większość MMC obejmuje również HARP). Zamienisz wtedy plan MMC na plan HARP tej samej firmy.

Zadzwoń do oddziału planu, aby upewnić się, że możesz dalej korzystać z usług obecnych świadczeniodawców (w większości przypadków można to zrobić).


Czym program HARP różni się od mojego obecnego planu?

Istnieją dwie główne usługi oferowane przez program HARP, których nie obejmuje Twój ogólny plan MMC:

 • Adult Behavioral Health (BH) Home and Community Based Services
 • Zarządzanie opieką zdrowotną

Adult Behavioral Health Home and Community Based Services (Adult BH HCBS)

Usługi domowe i środowiskowe (Home and Community-Based Services) Leczenia zaburzeń zachowania u dorosłych (Adult Behavioral Health) to dodatkowe usługi, które pomogą Ci zrealizować swoje cele, np. zdobyć pracę, wrócić do szkoły, poradzić sobie ze stresem czy znaleźć mieszkanie w przystępnej cenie.

Są dostępne tylko dla członków programów HARP i Planów specjalnych potrzeb związanych z HIV (HIV Special Needs Plans).

Program HARP oferuje różne plany Adult BH HCBS dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Poniżej znajdziesz przykłady usług dostępnych w ramach programu HARP, które mogą Ci pomóc w zrealizowaniu różnych celów życiowych.

Znajdź mieszkanie. Odzyskaj niezależność.

 • Rehabilitacja psychospołeczna
 • Opieka psychiatryczna i leczenie
 • Habilitacja
 • Transport niezwiązany z leczeniem

Wróć do szkoły. Znajdź pracę.

 • Usługi wspierające edukację
 • Usługi z zakresu przygotowania zawodowego
 • Zatrudnienie tymczasowe
 • Intensywnie wspierane zatrudnienie
 • Bezterminowo wspierane zatrudnienie

Poradź sobie ze stresem. Zapobiegaj kryzysom.

 • Tymczasowa kryzysowa opieka zastępcza
 • Intensywna kryzysowa opieka zastępcza

Skorzystaj z pomocy osób, które były w podobnej sytuacji.

 • Terapia grupowa
 • Wsparcie rodziny i szkolenia

Ilustracja przedstawiająca trzy rodzaje usług domowych i środowiskowych: znalezienie pracy, znalezienie miejsca zamieszkania oraz grupę wzajemnego wsparcia

Zarządzanie opieką zdrowotną

Program HARP wyróżnia na tle innych również poprzez zarządzanie opieką zdrowotną. Po rejestracji w programie przypiszemy Cię do Ośrodka zdrowia.

Ośrodek zdrowia to organizacja, która pomoże w koordynowaniu i zarządzaniu Twoją opieką. Ośrodek przydzieli Ci menedżera ds. opieki, który zadba o zapewnienie Ci niezbędnych usług, wizyt i leków.

Menedżer pomoże w przygotowaniu Planu opieki opartego na Twoich potrzebach w zakresie opieki medycznej. Plan opieki to lista celów oraz świadczeń Usług domowych i środowiskowych leczenia zaburzeń zachowania u dorosłych (Adult BH HCBS), które pomogą zrealizować te cele. Nawet jeśli nie potrzebujesz teraz świadczeń z programu Adult BH HCBS ani intensywnej opieki, program HARP ułatwi Ci skorzystanie z nich w przyszłości.
Ilustracja przedstawiająca opiekę domową, koordynację usług pomiędzy pacjentem, menedżerem do spraw opieki oraz planem opieki


Kto może dołączyć do programu HARP?

Aby zakwalifikować się do programu, musisz korzystać z planu Medicaid poprzez MMC, zostać zidentyfikowany(-a) przez nowojorski oddział Medicaid oraz cierpieć na zaburzenia psychiczne lub nadużywać substancji psychoaktywnych.

Być może korzystasz już z programu HARP i jeszcze o tym nie wiesz. Nowojorski oddział Medicaid automatycznie zarejestrował niektóre osoby w programie HARP.

Informacje na temat rejestracji można uzyskać w ICAN pod numerem 1-844-614-8800. ICAN to sieć organizacji non-profit zapewniających bezpłatną, dyskretną pomoc osobom kwalifikującym się do programów HARP lub korzystającym z nich. Informacje na ten temat można uzyskać również u pośrednika ds. zapisów w oddziale New York Medicaid Choice, pod numerem 855-789-4277.

Wszystkie osoby kwalifikujące się do programu powinny otrzymać list z instrukcją dotyczącą rejestracji. W liście znajdują się informacje dotyczące:

 • możliwości skorzystania z programu HARP;
 • dalszych działań;
 • miejsc, w których można uzyskać więcej informacji.

Obecnie do programów HARP nie kwalifikują się osoby, które:

 • nie kwalifikują się do Medicaid,
 • korzystają z Medicaid i Medicare,
 • mieszkają w domu opieki,
 • korzystają z usług Biura ds. osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi (Office for People with Developmental Disabilities), lub
 • korzystają z planu Managed Long Term Care (MLTC).

Co robić, jeśli nie kwalifikuję się do programu HARP?

Dane programu Medicaid są regularnie sprawdzane w celu identyfikowania kolejnych osób, które mogą skorzystać z programu HARP. Nawet jeśli do tej pory nie otrzymałeś(-aś) listu dotyczącego programu HARP, może się to zdarzyć w przyszłości.

Niektóre osoby mogą skorzystać z usług koordynacji opieki HARP poprzez zapisanie się do ośrodka zdrowia. Ośrodki zdrowia przyjmują osoby, które cierpią na dwa przewlekłe schorzenia, mają HIV/AIDS lub poważną chorobę psychiczną.

Aby uzyskać pomoc na temat koordynacji opieki zdrowotnej lub usług dotyczących zaburzeń zachowania, należy skontaktować się z ICAN.


Jak dołączyć do programu HARP?

Każda osoba kwalifikująca się do programu powinna otrzymać list z dodatkowymi informacjami. Jeśli tak się nie stało i nie wiesz, czy kwalifikujesz się do programu, możesz to sprawdzić, dzwoniąc do oddziału New York Medicaid Choice. Pomogą Ci doradcy mówiący w Twoim języku.

Numer telefonu: 855-789-4277

Poniedziałek–piątek: 8:30–20:00
Sobota: 10:00–18:00

Rejestracja w programie HARP

Po otrzymaniu listu z potwierdzeniem, że kwalifikujesz się do programu HARP, zostaniesz w nim automatycznie zarejestrowany(-a), chyba że z niego zrezygnujesz.

Oznacza to, że około 30 dni po przesłaniu listu nowojorski oddział Medicaid może zarejestrować Cię w programie HARP oferowanym przez tę samą firmę ubezpieczeniową, która obsługuje Twój obecny plan MMC.

Każda osoba, która uważa, że program HARP nie jest dla niej odpowiedni, może zadzwonić do pośrednika ds. zapisów w oddziale NY Medicaid Choice w ciągu 30 dni od otrzymania listu zrezygnować z udziału w programie. Zachowa wtedy obecną ochronę ubezpieczeniową, ale nie będzie mogła korzystać ze świadczeń programu Adult BH HCBS.

Jeśli Twój obecny plan MMC nie obejmuje programu HARP, będziesz nadal objęty(-a) obecnym planem, o ile nie postanowisz wybrać innego.

Obecnie nie można samodzielnie złożyć wniosku o rejestrację w programie HARP. Jeśli uważasz, że program Cię dotyczy, ale nie otrzymałeś(-aś) listu z oddziału NY Medicaid, zadzwoń do ICAN w celu uzyskania pomocy (tel.: 844-614-8800).


Co się stanie po dołączeniu do programu HARP?

Po zarejestrowaniu program HARP nadal będzie obejmować Twoje obecne usługi i świadczeniodawców przez co najmniej 90 dni. Jeśli obecni świadczeniodawcy nie są częścią sieci nowego planu, po 90 dniach konieczne będzie skonsultowanie się z przedstawicielem HARP i świadczeniodawcą, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości.

Po dołączeniu do programu można z niego zrezygnować w ciągu 90 dni (lub 3 miesięcy) i wrócić do poprzedniego planu Medicaid lub wybrać program HARP oferowany przez inną firmę ubezpieczeniową. Po 90 dniach trzeba pozostać w programie HARP przez 9 miesięcy—dopiero wtedy można ponownie zmienić plan.

Jak otrzymać wsparcie w programie Adult BH HCBS?

Po rejestracji w programie przypiszemy Cię do Ośrodka zdrowia. Menedżer ds. opieki skontaktuje się z Tobą w sprawie przeprowadzenia oceny, która pomoże podjąć decyzję dotyczących niezbędnych usług Adult Behavioral Health (BH) Home and Community Based Services, takich jak praca lub wsparcie grupowe. Ocenę dotyczącą Adult BH HCBS przeprowadza się raz w roku lub po ważnym wydarzeniu, takim jak przyjęcie do szpitala lub utrata mieszkania.

Oddział HARP musi zatwierdzić każdy etap tego procesu. W przypadku problemów dotyczących oceny lub Planu opieki należy skontaktować się z ICAN pod numerem 844-614-8800.
Ilustracja przedstawiająca pacjenta telefonującego do menedżera do spraw opieki w celu przedyskutowania dorocznej oceny usług domowych oraz środowiskowych


Program ICAN może Ci pomóc.

Możemy:

 • Odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące programu HARP.
 • Poinformować, czy jesteś już zarejestrowany(-a) w programie.
 • Pomóc w komunikacji z firmą ubezpieczeniową.
 • Udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • Pomóc Ci utrzymać obecne ubezpieczenie zdrowotne, jeśli zdecydujesz, że program HARP nie jest dla Ciebie odpowiedni.
 • Zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy dotyczące Twojego planu.
 • Pomóc w zrozumieniu Twoich praw.
 • Pomóc w przesyłaniu zażaleń i/lub skarg, jeśli nie jesteś zadowolony(-a) z działań podejmowanych przez oddział danego planu.
 • Pomóc w odwołaniu się od działania, z którym się nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli jesteś osobą z upośledzeniem słuchu lub mowy, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.

Adres e-mail ICAN@cssny.org.


ICAN może Ci pomóc.

Ilustracja pokazująca różne sposoby udzielania pomocy przez ICAN: pomoc przez telefon, na papierze, pomoc osobista i poprzez spotkania, wyjaśnienia oraz tłumaczenie.

Translations / Tłumaczenia:

Downloads / Materiały do pobrania: