Uzyskaj pomoc (Polskie)

Jak ICAN może mi pomóc?

  • Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Medicare, Medicaid, opieki długoterminowej (na przykład domowej opieki zdrowotnej lub w domu opieki) oraz Twoich planów zorganizowanej opieki zdrowotnej.
  • Pomożemy rozwiązać problematyczne kwestie dotyczące Twoich planów zorganizowanej opieki zdrowotnej lub świadczeniodawców, takich jak lekarze, szpitale i apteki. Możemy na przykład pomóc w złożeniu skargi lub apelacji.

Komu pomaga ICAN?

  • Pomagamy każdej osobie objętej planem zorganizowanej opieki zdrowotnej Medicaid, która potrzebuje usług w zakresie długoterminowej opieki (np. domowego asystenta, ośrodka dziennej opieki dla dorosłych lub domu opieki).
  • Pomagamy też osobom ubiegającym się o Medicaid, które potrzebują pomocy w staraniach o objęcie planem Managed Long-Term Care (MLTC) lub Medicaid Managed Care (MMC).
  • Możemy porozmawiać ze znajomymi, członkami rodziny i wszystkimi innymi osobami, które pomagają w podjęciu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.