Search Resources:

Mój plan: FIDA-IDD (A Plan for Me: FIDA-IDD – Polish)

Ten artykuł oparty jest na broszurze na temat nowojorskiego planu Fully Integrated Duals Advantage dla osób cierpiących na zaburzenia intelektualne i rozwojowe (FIDA-IDD). Można go przeczytać online lub pobrać tę wersję do druku: Mój plan – Printable Brochure (Polish)

Jak korzystać z tej broszury

Jeśli nie wiesz nic o FIDA-IDD, możesz przeczytać tę broszurę od początku.
Możesz również skorzystać ze spisu treści i przejść bezpośrednio do wybranego pytania.

Symbol telefonuJeśli coś będzie niejasne lub jeśli zechcesz uzyskać więcej informacji, zawsze może zadzwonić do ICAN na numer (844) 614-8800.

Spis treści

Czym jest FIDA-IDD?
Dlaczego FIDA-IDD?
W jaki sposób FIDA-IDD różni się od mojego obecnego planu?
Co obejmuje FIDA-IDD?
Twój zespół opieki FIDA-IDD
Kto może dołączyć do FIDA-IDD?
Czy FIDA-IDD jest odpowiednim planem dla mnie?
Jak przystąpić do FIDA-IDD?
Co stanie się po moim przystąpieniu do planu?
ICAN może Ci pomóc.


Czym jest FIDA-IDD?

Ilustracja przedstawiająca kartę członkowską planu Fully Integrated Duals Advantage dla osób cierpiących na zaburzenia intelektualne i rozwojowe (FIDA-IDD)

FIDA-IDD obejmuje podstawową opiekę medyczną oraz usługi i pomoc długoterminową, usługi OPWDD, usługi z zakresu zaburzeń behawioralnych oraz usługi apteczne w ramach jednego planu.

Ilustracja przedstawiająca opiekę medyczną, opiekę długoterminową, usługi OPWDD, usługi z zakresie zdrowia behawioralnego oraz świadczenia farmaceutyczne
FIDA-IDD to skrót od angielskiego wyrażenia Fully Integrated Duals Advantage for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities (Zintegrowane Ubezpieczenie dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Rozwojową).

Plan ubezpieczenia zdrowotnego FIDA-IDD to połączenie świadczeń programów Medicare i Medicaid; umożliwia ono skoordynowanie opieki w ramach jednego planu ubezpieczenia zdrowotnego.

FIDA-IDD jest przeznaczony dla osób korzystających jednocześnie z Medicare i Medicaid.

Dzięki FIDA-IDD można uzyskać kompleksową opiekę medyczną i opiekę długoterminową w ramach jednego planu ubezpieczeniowego.

Plan FIDA-IDD obejmuje wszystkie usługi, z których korzystasz obecnie.


Dlaczego FIDA-IDD?

Osoby korzystające z Medicare i Medicaid używają wielu różnych typów ubezpieczeń obejmujących różne świadczenia.

Z tego względu osoby korzystające jednocześnie z Medicare i Medicaid czasami mają problemy z uzyskaniem opieki zdrowotnej wysokiej jakości. Mogą być ku temu różne powody np:

 • Zarządzanie wieloma różnymi planami ubezpieczenia może być trudne.
 • Czasami lekarze i inni dostawcy świadczeń zdrowotnych nie mają ze sobą kontaktu. Może to prowadzić do mnożenia się zbędnych badań lub procedur.
 • Jeśli wystąpią problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym, nie zawsze wiadomo, do kogo należy zadzwonić.
 • Nawet korzystając jednocześnie z Medicare i Medicaid, czasami trzeba płacić za usługi.

Program FIDA-IDD ma być lepszym rozwiązaniem niż wymienione powyżej programy.

W programie FIDA-IDD korzysta się z jednego planu, który obejmuje te wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Jeśli zapiszesz się do FIDA-IDD, będziesz miał dostęp do wszystkich tych samych rodzajów świadczeń, co obecnie.

Zastąp wiele planów i programów jednym planem FIDA-IDD.

Na przykład możesz korzystać z:

 • Original Medicare (czerwono-biało-niebieska karta) w przypadku lekarzy i szpitali.
 • Ponadto może korzystasz z Części D ubezpieczenia Medicare w przypadku leków na receptę.
 • Niektórzy ludzie mają plan Medicare Advantage, który obejmuje usługi lekarzy, szpitali i zakup leków.
 • Być może korzystasz również z usług dla osób z niepełnosprawnością rozwojową za pośrednictwem Office for People With Developmental Disabilities (OPWDD)..
 • Dodatkowo resztę świadczeń obejmuje Medicaid.

Istnieje wiele różnych rodzajów programów i ubezpieczeń zdrowotnych!

Ilustracja pokazująca, w jaki sposób jeden plan FIDA-IDD zastępuje wiele planów i programów


W jaki sposób FIDA-IDD różni się od mojego obecnego planu?

Ilustracja przedstawiająca interdyscyplinarny zespół składający się z pacjenta, menedżera do spraw opieki, oraz świadczeniodawców.
Jest tylko jedna karta ubezpieczeniowa.

Nie będziesz musiał dalej korzystać z karty Medicare i Medicaid.

W ramach programu FIDA-IDD będziesz miał dostęp do sieci świadczeniodawców z zakresu niepełnosprawności intelektualnej i opieki zdrowotnej.

Wszystkie usługi Medicare, Medicaid i opieka długoterminowa w tym pokrycie kosztów leków w ramach części D ubezpieczenia, są objęte jednym programem ubezpieczeniowym.

FIDA-IDD obejmuje wszystkie usługi OPWDD, w tym odstąpienia od niektórych wymogów związanych z planem.

FIDA-IDD może obejmować również niektóre specjalne usługi, które mogły nie być wcześniej dostępne np. przystosowanie mieszkania do potrzeb pacjenta, transport w celach niemedycznych, wizyty domowe personelu medycznego oraz całodobową infolinię opieki zdrowotnej.

Bez dodatkowych kosztów. Dzięki FIDA-IDD wszelka opieka i świadczenia objęte programem są bezpłatne.

Dzięki FIDA-IDD jesteś centrum własnego zespołu opieki.

Zespół ten nazywa się międzydyscyplinarnym zespołem opieki (IDT), a w jego skład wchodzisz Ty, Twój opiekun ds. opieki ze strony planu FIDA-IDD oraz świadczeniodawcy z zakresu niepełnosprawności rozwojowej. Do zespołu mogą również należeć inne osoby np. członkowie Twojej rodziny, znajomi, terapeuta i inne wybrane przez Ciebie osoby. Zespół będzie spotykać się przynajmniej raz do roku, aby porozmawiać o Twoich potrzebach i celach. Plan FIDA-IDD musi obejmować wszelkie usługi, których zdaniem Twojego zespołu potrzebujesz.

Jeśli będziesz chciał zrezygnować z FIDA-IDD, możesz dokonasz tego w dowolnym momencie.

Decyzja, czy chcesz przystąpić do FIDA-IDD, należy do Ciebie.


Co obejmuje FIDA-IDD?

Plan FIDA-IDD obejmuje wszystkie te same usługi, z których korzystasz obecnie w ramach programów Medicare i Medicaid. Obejmuje to m.in. usługi i zakresu niepełnosprawności rozwojowej, świadczone przez lekarzy, szpitale, leki przepisywane na receptę czy opiekę domową.

 • Kompleksowe pokrycie opieki zdrowotnej
 • Zespół opieki, który będzie wspierać Twoje potrzeby i cele
 • Organizacja opieki
 • Opieka podstawowa, specjalistyczna i szpitalna
 • Pomoc i opieka długoterminowa
 • Opieka z zakresu zdrowia behawioralnego
 • Usługi z zakresu niepełnosprawności rozwojowej
 • Leki na receptę i bez recepty

Jeśli jesteś zapisany do programu OPWDD typu „waiver”, możesz skorzystać z usług objętych tych programem.

Oto kilka przykładów usług OPWDD objętych FIDA-IDD:

 • Technologia wsparcia
 • Przystosowanie do życia w społeczeństwie
 • Rehabilitacja dzienna
 • Intensywne usługi behawioralne
 • Przysposobienie do zatrudnienia
 • Przysposobienie do pracy dla osób niepełnosprawnych
 • Leczenie odwykowe w warunkach domowych
 • Opieka krótkoterminowa
 • Samorealizacja
 • Pośrednictwo podatkowe
 • Pośrednictwo pomocy
 • Opieka stacjonarna
 • Towary i usługi indywidualne
 • Usługi tłumaczeniowe
 • Praca chroniona

Ilustracja pokazująca trzy rodzaje usług zastępczych: technologię adaptacyjną, drogi prowadzące do zatrudnienia oraz środowiskowe zajęcia dzienne


Twój zespół opieki FIDA-IDD

Będziesz miał dwuosobowy zespół koordynacji opieki, który pomoże Ci zarządzać wszystkimi potrzebami opieki i osiągnąć
cele osobiste.

 • Twój opiekun ds. opieki będzie dyplomowanym specjalistą. Twój opiekun ds. opieki będzie kierował zespołem, pomoże Ci rozpoznać potrzeby, pomoże Ci przyjmować lekarstwa i umawiać wizyty u lekarza oraz odpowie na Twoje pytania z zakresu opieki zdrowotnej.
 • Twój koordynator opieki pomoże Ci w takich czynnościach jak umawianie terminów spotkań czy zorganizowanie środków transportu.

Ilustracja pokazująca menedżera do spraw opieki oraz koordynatora opieki
Twój zespół opieki będzie współpracował ściśle z Tobą i Twoją rodziną, aby zrozumieć, czego potrzebujesz, czego chcesz, jakie są Twoje cele, nawet jeśli masz problemy z porozumiewaniem się.

Wspólnie z Twoim zespołem opieki (IDT) opracujecie plan opieki, który nosi nazwę Plan opieki na życie.

Symbol listy kontrolnej


Kto może dołączyć do FIDA-IDD?

 1. Czy należysz do programu Medicare?
 2. Czy należysz do programu Medicaid?
 3. Czy kwalifikujesz się do otrzymania usług za pośrednictwem Office for People With Developmental Disabilities?
 4. Czy mieszkasz w NYC lub Nassau, Rockland, Suffolk lub Westchester?
 5. Czy masz ukończone 21 lat?
 6. Czy NIE mieszkasz w wykwalifikowanej placówce opieki, ośrodku leczenia zaburzeń rozwojowych lub ośrodku psychiatrycznym?

Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, możesz mieć prawo przystąpić do planu FIDA-IDD.

Mapa stanu Nowy Jork z zaznaczeniem miasta Nowy Jork oraz okręgów Nassau, Rockland, Suffolk oraz Westchester.


Czy FIDA-IDD jest odpowiednim planem dla mnie?

FIDA-IDD nie jest planem dla wszystkich.

Zmiana ubezpieczenia zdrowotnego to poważna decyzja. Przed podjęciem takiej decyzji należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:

 • Czy Twoi świadczeniodawcy należą do sieci planu FIDA-IDD?
 • Czy leki, które obecnie przyjmujesz, są objęte planem FIDA-IDD?
 • Czy masz inne ubezpieczenia zdrowotne poza Medicare i Medicaid? Jeśli przystąpisz do FIDA-IDD, może mieć wpływ na inne ubezpieczenia, które posiadasz (np. dodatek Medigap lub ubezpieczenie członka rodziny).
 • Plan FIDA-IDD zastąpi prawie wszystkie obecne typy ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Mimo że nadal będziesz należeć do Medicare i Medicaid, odpowiednie świadczenia będziesz otrzymywał w ramach planu FIDA-IDD.

Jak przystąpić do FIDA-IDD?

Jest tylko jeden plan FIDA-IDD. Plan FIDA-IDD nosi nazwę Partners Health Plan Care Complete FIDA-IDD (Kompletny Partnerski Plan Ochrony Zdrowia, FIDA-IDD) lub PHP. PHP jest organizacją non-profit, która w przeszłości świadczyła usługi osobom z niepełnosprawnościami rozwojowymi.

Do FIDA-IDD zostaniesz zapisany tylko wtedy, jeśli wyrazisz taką wolę. Aby zapisać się do FIDA-IDD, zadzwoń do New York Medicaid Choice na numer (844) 343-2433. Doradca wyjaśni Ci, jakie korzyści daje FIDA-IDD, abyś mógł zdecydować, czy FIDA-IDD jest dla Ciebie odpowiedni.

Możesz również zadzwonić do ICAN na numer (844) 614-8800 i poprosić o pomoc.

Wkrótce po zapisie pracownik FIDA-IDD skontaktuje się z Tobą, aby zaplanować przeprowadzenie oceny Twoich potrzeb.

Ilustracja przedstawiająca wizytę domową agenta programu ubezpieczeniowego z formularzem rejestracji.


Co stanie się po moim przystąpieniu do planu?

Po przystąpieniu do planu FIDA-IDD będzie nadal obejmować usługi obecnie objęte ubezpieczeniem przez przynajmniej 90 dni. Nazywa się to okresem przejściowym. W okresie przejściowym razem ze swoim zespołem opieki będziesz opracowywać Twój Plan opieki na życie.

Jeśli mieszkasz w placówce OPWDD, możesz tam mieszkać tam dalej, dopóki potrzebujesz takiego świadczenia.

Ponieważ FIDA-IDD zapewnia zarządzanie opieką i koordynację opieki, nie będziesz już otrzymywał usług koordynacji opieki Medicaid Service Coordination (MSC).

Jeśli będziesz chciał zrezygnować z FIDA-IDD, możesz dokonasz tego w dowolnym momencie. W razie pytań skontaktuj się z ICAN.


ICAN może Ci pomóc.

Możemy:

 • odpowiedzieć na pytania dotyczące FIDA.
 • udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • pomóc w zapisaniu się do FIDA-IDD.
 • pomóc Ci zidentyfikować i rozwiązać problemy z danym planem.
 • pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa.
 • pomóc Ci złożyć skargę, jeśli masz problem z planem.
 • pomóc Ci odwołać się od działania planu, jeśli się z nim nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub masz problemy z wysławianiem się, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.

Napisz na adres ICAN@cssny.org.


ICAN może Ci pomóc.

Ilustracja pokazująca różne sposoby udzielania pomocy przez ICAN: pomoc przez telefon, na papierze, pomoc osobista i poprzez spotkania, wyjaśnienia oraz tłumaczenie.

Translations / Tłumaczenia:

Downloads / Materiały do pobrania:

Mój plan - Printable Brochure (Polish)