Search Resources:

Jak przystąpić do MLTC? (How Do I Join MLTC? – Polish)

Ten artykuł oparty jest na broszurze przedstawiającej krok po kroku proces rejestracji w MLTC Można go przeczytać online lub pobrać tę wersję do druku: Jak przystąpić do MLTC? – Printable Brochure (Polish)

Jak korzystać z tej broszury

Niniejsza broszura zawiera instrukcje dotyczące przystąpienia do planu MLTC.

Zobacz naszą broszurę „Czym jest MLTC?”, aby dowiedzieć się więcej na temat planu MLTC.

Symbol telefonuJeśli jest coś, czego nie rozumiesz lub na temat czego chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do ICAN pod numerem (844) 614-8800.

 

Spis treści

Czym jest MLTC?
Jak przystąpić do MLTC?
– Aplikuj do Medicaid
– Ocena bezkonfliktowa
– Jaki rodzaj planu?
– Wybierz plan
– Zapisz się
Jak otrzymać usługi za pośrednictwem planu MLTC?
Rozwiązywanie problemów z planem MLTC
ICAN może Ci pomóc

 

Czym jest MLTC?

MLTC to skrót od Managed Long Term Care (Zorganizowana opieka długoterminowa).

Opieka długoterminowa oznacza usługi, które pomagają w codziennych czynnościach. opieka domowa, program opieki dziennej, dom opieki. Jeśli potrzebujesz pomocy drugiej osoby, która posprząta dom, pomoże Ci się ubrać lub wziąć prysznic, możliwe, że potrzebujesz opieki długoterminowej.

Wiele Nowojorczyków wymagających opieki długoterminowej uzyskuje ją za pośrednictwem Medicaid. Ponadto większość osób korzystających z Medicaid musi uzyskiwać opiekę długoterminową za pośrednictwem programu MLTC.

Litera „M” w skrócie MLTC oznacza Managed (Zorganizowane). Oznacza to, że aby otrzymać pieniądze na opiekę długoterminową od Medicaid, należy przystąpić do planu oferowanego przez prywatną firmę ubezpieczeniową zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi. Program Medicaid płaci takim firmom, aby zapewniały opiekę długoterminową osobom objętym programem.

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa opiekę medyczną, taką jak opieka lekarska, hospitalizacja i leki. Większość polis zdrowotnych nie pokrywa jednak opieki długoterminowej.

Ilustracja przedstawiająca długoterminową opiekę

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług opieki długoterminowej, zobacz naszą broszurę „Czym jest MLTC?”.

 

Jak przystąpić do MLTC?

Jeśli nie jesteś członkiem programu Medicare, nie musisz przystępować do MLTC. Wystarczy, że skontaktujesz się z Medicaid i złożysz wniosek o usługi opieki długoterminowej.

Jeśli natomiast jesteś członkiem programu Medicare, istnieje pięć kroków związanych z wyborem i przystąpieniem do planu MLTC:

1. Aplikuj do Medicaid

Do planu MLTC możesz dołączyć wyłącznie wtedy, gdy masz ubezpieczenie zdrowotne Medicaid. Najpierw aplikuj do planu Community Medicaid za pośrednictwem lokalnego Departamentu Usług Socjalnych.

Musisz uzupełnić formularz aplikacyjny i przekazać kopie odpowiednich dokumentów. Symbol formularza wniosku Musisz przedstawić dowód tożsamości i zaświadczenie o dochodach i aktywach. Okres oczekiwania na decyzję może trwać do 45 dni.

Aplikacja do planu Medicaid może być skomplikowana. W większości dostępne są programy pomocy w wypełnieniu i złożeniu aplikacji Medicaid. Znajdź swój poniższej liście i zadzwoń na podany numer, aby uzyskać pomoc w aplikacji.

County Organizacja Telefon
New York City Public Health Solutions 800-344-4306
Nassau, Suffolk Nassau-Suffolk Hospital Council 631-656-9783
Orange, Putnam, Rockland, Westchester Westchester Disabled On the Move 914-968-4717
Erie WNY Independent Living 716-836-0822 x331
Monroe, Livingston Coordinated Care Services 585-613-7662 option 3
Cayuga, Herkimer, Madison, Oneida, Oswego, Onondaga ACR Health 315-475-2430
Albany, Saratoga, Schenectady, Schoharie Healthy Capital District Initiative 518-462-1459
Niagara Independent Living of Niagara County 716-284-4131 x231
Broome, Chenango, Cortland, Tioga, Tompkins Southern Tier Independence Center 607-724-2111
Chautauqua Southwestern Independent Living Center 716 661-3010
Franklin, Jefferson, Lewis, St. Lawrence Maximizing Independence Living Choices 315-764-9442 x110
Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Yates S2AY Rural Health Network 800-346-2211
Allegheny, Cattaraugus Directions for Independent Living 716-373-4603
Fulton, Hamilton, Montgomery, Warren, Washington Southern Adirondack Independent Living Center 518-792-3537
Columbia, Greene, Rensselaer Independent Living Center of the Hudson Valley 518-274-0701
Delaware, Otsego Mothers & Babies Perinatal Network 800-231-0744
Genesee, Orleans, Wyoming Independent Living of Genesee Region 585-815-8501 x415
Clinton, Essex North Country Center for Independence 518-563-9058 x109

Jeśli Twój nie znajduje się na liście, możesz skontaktować się z (LDSS), aby aplikować do Medicaid. Zadzwoń na numer 800-541-2831, aby uzyskać dane kontaktowe lokalnego oddziału LDSS.

2. Ocena bezkonfliktowa

Kolejnym krokiem jest zapytanie Medicaid, czy potrzebujesz takiego poziomu pomocy, by przystępować do MLTC.

MLTC nie jest planem dla wszystkich. Nawet jeśli już posiadasz członkostwo w programie Medicaid, do planu MLTC możesz przystąpić wyłącznie wtedy, gdy potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach. Medicaid zdecyduje, czy możesz dołączyć do planu MLTC, wysyłając do Ciebie pielęgniarza. Pielęgniarz dokona oceny.

Możesz zaplanować spotkanie, dzwoniąc pod numer 855-222-8350. Pielęgniarz zostanie wysłany przez centrum Conflict Free Evaluation and Enrollment Center prowadzone przez stan Nowy Jork.

Przed zatwierdzeniem aplikacji Medicaid możesz być poddany/a ocenie przeprowadzanej przez centrum oceny bezkonfliktowej.

W wyznaczonym dniu spotkania pielęgniarz przyjdzie do Ciebie i zada Ci serię standardowych pytań. Pielęgniarz będzie pytać o stan medyczny, objawy, sposób radzenia sobie z czynnościami codziennymi i inne. Podczas wizyty może być obecny przyjaciel lub członek rodziny. Ocena potrwa do 3 godzin.

Pod koniec wizyty pielęgniarz od razu poinformuje Cię, czy możesz przystąpić do planu MLTC. Conflict Free Center wyśle Ci list informujący o decyzji pozytywnej. Jeśli pielęgniarz wyda decyzję odmowną, otrzymasz list i szansę na wykazanie, dlaczego według Ciebie pielęgniarz nie miał racji.

Ilustracja przedstawiająca domową wizytę pielęgniarki z ankietą

3. Jaki rodzaj planu?

Po przeprowadzeniu oceny i otrzymaniu decyzji pozytywnej możesz przystąpić do planu. Najpierw jednak musisz rodzaj planu. Możesz skorzystać z naszej broszury „Czym jest MLTC”, która pomoże Ci zdecydować, który rodzaj planu jest odpowiedni dla Ciebie.

Niektóre rodzaje planów nie są dostępne we wszystkich krajach. Zadzwoń do ICAN, aby uzyskać aktualną listę planów w Twoim kraju.

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjne karty członkowskie pięciu różnych rodzajów MLTC

Ilustracja przedstawiająca długoterminową opiekę

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych planów, zobacz naszą broszurę „Czym jest MLTC”.

Jakie rodzaje planów MLTC są dostępne?

Istnieje pięć różnych typów ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących opiekę długoterminową. Wybór odpowiedniego zależy od tego, czy korzystasz również z Medicare.

Jeśli nie korzystasz z Medicare, co do zasady istnieje tylko jeden plan, w ramach którego otrzymasz opiekę długoterminową: Mainstream Medicaid Managed Care (MMC). Pozostała część broszury nie dotyczy Ciebie. Zadzwoń do ICAN w celu uzyskania pomocy.

Jeśli jesteś członkiem Medicare i Medicaid, możesz zdecydować, czy chcesz korzystać ze wszystkich świadczeń w ramach tego samego planu, czy przystąpić do planu MLTC, który funkcjonuje oddzielnie od Medicare.

Jeśli chcesz rozdzielić plany Medicare i Medicaid, możesz przystąpić do planu Medicaid MLTC.

Jeśli chcesz mieć jeden plan, który obejmuje wszelkie usługi opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, możesz wybrać jeden z trzech rodzajów planów:

 • PACE
 • MAP
 • FIDA

Każdy rodzaj planu może obejmować różne usługi ednak wszystkie plany tego samego rodzaju muszą obejmować te same usługi.

4. Wybierz plan.

Po zatwierdzeniu przez Medicaid i MLTC należy zadzwonić do oddziału zajmującego siędanym planem, aby dowiedzieć się, czy plan jest odpowiedni. Oto niektóre pytania, które możesz zadać, by uzyskać informacje pomocne w podjęciu decyzji:

 • Ile godzin usług opieki domowej otrzymam?
 • Jakie inne usługi będą dla mnie dostępne?
 • Czy mogę zatrzymać obecną pomoc domową?
 • Czy mogę kierować swoją własną opieką?*
 • Czy mogę otrzymać opiekę we własnym domu czy tylko w domu opieki?
 • Czy zostaną pokryte koszty związane z usługami dentysty, podologa, audiologa, okulisty?
 • Czy zostaną pokryte koszty związane z lekarzami, szpitalami i lekami? (Wyłącznie w przypadku planów FIDA, PACE i MAP)
* MLTC obejmuje usługę Consumer Directed Personal Assistance Program (CDPAP), w ramach której możesz wybrać własnych pomocników zamiast korzystać z agencji pomocy domowej.

Aby odpowiedzieć na te pytania, oddział zajmujący się planem wyśle do Ciebie pielęgniarza, który przeprowadzi ocenę. Ta wizyta domowa jest konieczna, mimo że odwiedził Cię już pielęgniarz z centrum oceny bezkonfliktowej.

Podczas wizyty domowej mogą być obecni przyjaciele lub członkowie rodziny. Możesz zadawać pytania i przekazać pielęgniarzowi wszystkie informacje dotyczące Twoich potrzeb. Zanim pielęgniarz wyjdzie, upewnij się, jakie usługi i jaki wymiar godzin zostaną zatwierdzone w danym planie. Jeśli plan jest odpowiedni, możesz przystąpić do niego natychmiast.

Nie musisz przystępować do pierwszego planu, dla którego będzie przeprowadzona wizyta domowa. Możesz zadzwonić do oddziału innego planu i poprosić o przeprowadzenie oceny. Wybierz plan zapewniający usługi, których potrzebujesz, taki, który najbardziej Ci odpowiada.

Ilustracja przedstawiająca ocenę pielęgniarki domowej z ankietą oraz formularzem rejestracji

5. Zapisz się.

Kiedy już zdecydujesz się, który plan najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, możesz zapisać się, podpisując formularz zapisu dostarczony przez administrację planu.

Jeśli zapiszesz się do 20. dnia danego miesiąca, usługi będą świadczone od 1. dnia kolejnego miesiąca. Jeśli zapiszesz się po 20. dniu danego miesiąca, świadczenie usług rozpocznie się dopiero po upływie kolejnego miesiąca.

Cały proces, od zgłoszenia wniosku do Medicaid po zapisanie się do planu, zajmuje zazwyczaj około 3 miesięcy.

Proces może sprawiać trudności. W razie problemów zadzwoń do ICAN, aby uzyskać pomoc: (844) 614-8800..

Możesz także zadzwonić do pośrednika ds. zapisów, NY Medicaid Choice, pod numerem (888) 401-6582.

 

Jak korzystać z usług w ramach planu MLTC?

Kiedy zapiszesz się do planu MLTC, zostanie Ci przydzielony menedżer ds. opieki.

Menedżer ds. opieki będzie dzwonił do Ciebie raz w miesiącu, aby upewnić się, że otrzymujesz usługi, których potrzebujesz. Odwiedzi Cię w Twoim domu raz na sześć miesięcy.

Jeśli potrzebujesz nowej usługi lub oczekujesz więcej od już świadczonej usługi, zadzwoń do menedżera ds. opieki. Jest to autoryzacja usługi.

Jeśli poprosisz o autoryzację usługi, oddział planu MLTC musi przesłać do Ciebie pisemne powiadomienie o decyzji w ciągu 14 dni.*

Ilustracja przedstawiająca rozmowę telefoniczną z menedżerem do spraw opieki

* Tak szybko, jak wymaga tego Twój stan lub w ciągu 3 dni od otrzymania niezbędnych informacji, ale nie później niż w ciągu 14 dni.

 

Rozwiązywanie problemów z planem MLTCquestions icon

Menedżer ds. opieki powinien zapewnić pomoc w rozwiązywaniu większości problemów, które mogą dotyczyć Twojej opieki.

Jednak jeśli nie odpowiada Ci decyzja, którą podjął oddział Twojego planu MLTC, możesz poprosić o inną decyzję. Jest to odwołanie.

Jeśli oddział Twojego planu MLTC podejmie działania dotyczące Twoich usług, masz prawo otrzymać pisemne powiadomienie oraz prawo do złożenia odwołania od tego działania.

Istnieją różne sposoby odwoływania się, w zależności od danego planu i problemu.

Zasady opisujące odwołania MLTC są bardzo skomplikowane. Jeśli oddział Twojego planu MLTC podjął decyzję dotyczącą Twojej opieki, z którą się nie zgadzasz, zadzwoń do ICAN.

ICAN może pomóc podjąć decyzję o odwołaniu. Możemy Cię również reprezentować w niektórych sprawach.

Możesz też złożyć skargę na jakość opieki lub obsługi klienta. Jest to skarga.

 

ICAN może Ci pomóc

Możemy:

 • Odpowiedzieć na pytania związane z planami Managed Long Term Care.
 • Udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • Pomóc w zapisaniu się do planu MLTC.
 • Zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy z danym planem.
 • Pomóc w zrozumieniu Twoich praw.
 • Pomóc w przesyłaniu zażaleń i/lub skarg, jeśli działania podejmowane przez oddział danego planu są irytujące.
 • Pomóc w odwołaniu się od działania, z którym się nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub masz problemy z wysławianiem się, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.

Email ICAN@cssny.org.

 

ICAN może Ci pomóc.

Ilustracja pokazująca różne sposoby udzielania pomocy przez ICAN: pomoc przez telefon, na papierze, pomoc osobista i poprzez spotkania, wyjaśnienia oraz tłumaczenie.

Translations / Tłumaczenia:

Downloads / Materiały do pobrania:

Jak przystąpić do MLTC? - Printable Brochure (Polish)