Search Resources:

Jak przystąpić do MLTC? (How Do I Join MLTC? – Polish)

Ten artykuł oparty jest na broszurze przedstawiającej krok po kroku proces rejestracji w MLTC Można go przeczytać online lub pobrać tę wersję do druku: Jak przystąpić do MLTC? – Printable Brochure (Polish)

Jak korzystać z tej broszury

Niniejsza broszura zawiera instrukcje dotyczące przystąpienia do planu MLTC.

Zobacz naszą broszurę „Czym jest MLTC?”, aby dowiedzieć się więcej na temat planu MLTC.

Symbol telefonuJeśli jest coś, czego nie rozumiesz lub na temat czego chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do ICAN pod numere (844) 614-8800.

Spis treści

Czym jest MLTC?
Jak przystąpić do MLTC?
1. Wystąp o dostęp do Medicaid
2. Ocena bezkonfliktowa
3. Jaki rodzaj planu?
4. Wybierz plan.
5. Zapisz się.
Jak korzystać z usług w ramach planu MLTC?
Rozwiązywanie problemów z planem MLTC
ICAN może Ci pomóc.

Czym jest MLTC?

MLTC to skrót od Managed Long Term Care (Zorganizowana opieka długoterminowa).

Opieka długoterminowa oznacza usługi, które pomagają w codziennych czynnościach. opieka domowa, program opieki dziennej, dom opieki. Jeśli potrzebujesz pomocy drugiej osoby, która posprząta dom, pomoże Ci się ubrać lub wziąć prysznic, możliwe, że potrzebujesz opieki długoterminowej.

Wielu nowojorczyków wymagających opieki długoterminowej uzyskuje ją za pośrednictwem Medicaid. Ponadto większość osób korzystających z Medicaid musi uzyskiwać opiekę długoterminową za pośrednictwem programu MLTC.

Litera „M” w skrócie MLTC oznacza Managed (Zorganizowana). Oznacza to, że aby otrzymać pieniądze na opiekę długoterminową od Medicaid, należy przystąpić do planu oferowanego przez prywatną firmę ubezpieczeniową zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi. Program Medicaid płaci takim firmom, aby zapewniały opiekę długoterminową osobom objętym programem.

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa opiekę medyczną, taką jak opieka lekarska, hospitalizacja i leki. Większość polis zdrowotnych nie pokrywa jednak opieki długoterminowej.

Ilustracja przedstawiająca długoterminową opiekę

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług opieki długoterminowej, przeczytaj naszą broszurę Czym jest MLTC?, dostępną online pod adresem https://icannys.org/icanlibrary/mltc-polish/ lub zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jak przystąpić do MLTC?

Jeśli nie jesteś członkiem programu Medicare, nie musisz przystępować do MLTC. Wystarczy, że skontaktujesz się z Medicaid i złożysz wniosek o usługi opieki długoterminowej.

Jeśli natomiast jesteś członkiem programu Medicare, istnieje pięć kroków związanych z wyborem i przystąpieniem do planu MLTC:

1. Wystąp o dostęp do Medicaid

Do planu MLTC możesz dołączyć wyłącznie wtedy, gdy masz ubezpieczenie zdrowotne Medicaid. Najpierw zgłoś się do planu Community Medicaid za pośrednictwem lokalnego Departamentu Usług Socjalnych. Możesz znaleźć swój Departament Usług Socjalnych na tej stronie: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/ldss.htm 

Musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać kopie odpowiednich dokumentów.

Musisz przedstawić dowód tożsamości i zaświadczenie o dochodach i aktywach. Okres oczekiwania na decyzję może trwać do 45 dni.

Zgłoszenie do planu Medicaid może być skomplikowane. W większości hrabstw dostępne są programy pomocy w wypełnieniu i złożeniu zgłoszenia do Medicaid. Znajdź swoje hrabstwo na poniższej liście i zadzwoń na podany numer, aby uzyskać pomoc w złożeniu zgłoszenia.

Hrabstwo Organizacja Telefon
New York City Public Health Solutions 646-619-6759
Nassau, Suffolk Nassau-Suffolk Hospital Council 631-656-9783
Orange, Putnam, Rockland, Westchester Westchester Disabled On the Move 914-968-4717
Allegany, Cattaraugus, Clinton, Erie, Essex, Genesee, Niagara, Orleans, Wyoming Western NY Independent Living 716-836-0822
Duchess, Sullivan, Ulster Community Service Society 866-614-5400
Livingston, Monroe Coordinated Care Services 585-613-7662
Cayuga, Herkimer, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego ACR Health 315-475-2430
Albany, Saratoga, Schenectady, Schoharie Healthy Capital District Initiative 518-462-1459
Broome, Chenango, Cortland, Delaware, Otsego, Tioga, Tompkins Southern Tier Independence Center 607-724-2111
Chautauqua Southwestern Independent Living Center 716-661-3010
Franklin, Jefferson, Lewis, St. Lawrence Massena Independence Living Center 315-764-9442
Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, Steuben, Wayne, Yates Finger Lakes Community Health 800-346-2211
Fulton, Hamilton, Montgomery, Warren, Washington Southern Adirondack Independent Living Center 518-792-3537
Columbia, Greene, Rensselaer Independent Living Center of the Hudson Valley 518-274-0701

Jeśli Twoje hrabstwo nie znajduje się na liście, możesz skontaktować się z lokalnym Departamentem Usług Socjalnych (LDSS), aby zgłosić się do planu Medicaid. Zadzwoń pod numer 800-541-2831, aby uzyskać dane kontaktowe LDSS.

2. Ocena bezkonfliktowa

Kolejnym krokiem jest zapytanie Medicaid, czy potrzebujesz takiego poziomu pomocy, by przystępować do MLTC.

MLTC nie jest planem dla wszystkich. Nawet jeśli już posiadasz członkostwo w programie Medicaid, do planu MLTC możesz przystąpić wyłącznie wtedy, gdy potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach. Medicaid zdecyduje, czy możesz dołączyć do planu MLTC, wysyłając do Ciebie pielęgniarza/pielęgniarkę. Jest to określane jako ocena sytuacji.

Uwaga: Ze względu na pandemię oceny sytuacji takie mogą się teraz odbywać telefonicznie lub przez połączenie wideo.

Możesz umówić się na ocenę sytuacji, dzwoniąc pod numer 855-222-8350. Pielęgniarz/pielęgniarka zostanie wysłany/a przez centrum Conflict Free Evaluation and Enrollment Center prowadzone przez stan Nowy Jork.

Przed zatwierdzeniem aplikacji Medicaid Twoja sytuacja może być poddan/a ocenie przeprowadzanej przez Conflict Free Center (Centrum oceny bezkonfliktowej).

W wyznaczonym dniu spotkania pielęgniarz/pielęgniarka przyjdzie do Ciebie lub zadzwoni i zada Ci serię standardowych pytań. Pielęgniarz/pielęgniarka będzie pytać o stan zdrowia, objawy, sposób radzenia sobie z czynnościami codziennymi i inne. Podczas wizyty może być obecny przyjaciel lub członek rodziny. Ocena sytuacji potrwa do
3 godzin.

Pod koniec wizyty pielęgniarz/pielęgniarka od razu poinformuje Cię, czy możesz przystąpić do planu MLTC. Conflict Free Center wyśle Ci list informujący o decyzji pozytywnej. Jeśli pielęgniarz/pielęgniarka wyda decyzję odmowną, otrzymasz list i szansę na wykazanie, dlaczego według Ciebie pielęgniarz/pielęgniarka nie miał/a racji. Jeżeli nie zgadzasz się z tą decyzją, możesz poprosić o Medicaid Fair Hearing (rzetelne rozpatrzenie). Fair Hearing daje Ci szansę wyjaśnienia sędziemu, dlaczego uważasz, że decyzja pielęgniarza/pielęgniarki była niewłaściwa. Jeśli wygrasz, Medicaid musi się zgodzić na Twoje przystąpienie do MLTC.

Ilustracja przedstawiająca domową wizytę pielęgniarki z ankietą

3. Jaki rodzaj planu?

Po przeprowadzeniu oceny sytuacji i otrzymaniu decyzji pozytywnej możesz przystąpić do planu. Najpierw jednak musisz wybrać rodzaj planu. Możesz skorzystać z naszej broszury „Czym jest MLTC?”, która pomoże Ci zdecydować, który rodzaj planu jest odpowiedni dla Ciebie.

Niektóre rodzaje planów nie są dostępne we wszystkich hrabstwach. Zadzwoń do ICAN, aby uzyskać aktualną listę planów w Twoim hrabstwie.

Ilustracja przedstawiająca długoterminową opiekę

Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji planów, przeczytaj naszą broszurę Czym jest MLTC?, dostępną online pod adresem https://icannys.org/icanlibrary/mltc-polish/ lub zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jakie rodzaje planów MLTC są dostępne?

Istnieje sześć różnych typów ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących opiekę długoterminową. Wybór odpowiedniego zależy od tego, czy korzystasz również z Medicare.

Jeśli korzystasz z Medicaid, ale nie Medicare, prawdopodobnie obejmuje Cię plan Mainstream Medicaid Managed Care plan (MMC) albo Health And Recovery Plan (HARP). Możesz uzyskać usługi opieki długoterminowej poprzez MMC lub HARP. Nie musisz przystępować do MLTC. Pozostała część broszury nie dotyczy Ciebie. Zadzwoń do ICAN, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu opieki długoterminowej w ramach swojego planu.

Jeśli jesteś członkiem Medicare i Medicaid, możesz zdecydować, czy chcesz korzystać ze wszystkich świadczeń w ramach tego samego planu, czy przystąpić do planu MLTC, który funkcjonuje oddzielnie od Medicare.

Jeśli chcesz rozdzielić korzystanie z Medicare i Medicaid, możesz przystąpić do planu Medicaid MLTC.

Jeśli chcesz mieć jeden plan, który obejmuje wszelkie usługi opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, możesz wybrać jeden z trzech rodzajów planów:

 • PACE,
 • MAP, lub
 • FIDA-IDD.**

Każdy rodzaj planu może obejmować różne usługi. Jednak wszystkie plany tego samego rodzaju muszą obejmować te same usługi.

** FIDA-IDD jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub rozwojowymi. Aby dowiedzieć się więcej o tej opcji, zobacz naszą broszurę „Plan dla mnie: FIDA-IDD,” dostępną pod adresem https://icannys.org/icanlibrary/fida-idd-polish/

4. Wybierz plan.

Po zatwierdzeniu przez Medicaid i MLTC należy zadzwonić do oddziału zajmującego się danym planem, aby dowiedzieć się, czy plan jest odpowiedni. Oto niektóre pytania, które możesz zadać, by uzyskać informacje pomocne w podjęciu decyzji:

 • Ile godzin usług opieki domowej otrzymam?
 • Jakie inne usługi będą dla mnie dostępne?
 • Czy mogę zatrzymać obecną pomoc domową?
 • Czy mogę kierować swoją własną opieką? ***
 • Czy zostaną pokryte koszty związane z usługami dentysty, podologa, audiologa, i okulisty?
 • Czy zostaną pokryte koszty związane z usługami dentysty, podologa, audiologa, okulisty?
 • Czy zostaną pokryte koszty związane z lekarzami, szpitalami i lekami? (Tylko dla PACE, MAP i FIDA-IDD)
*** MLTC obejmuje usługę Consumer Directed Personal Assistance Program (Program pomocy osobistej skierowany do konsumentów, CDPAP), w ramach której możesz wybrać własnych pomocników zamiast korzystać z agencji pomocy domowej.

Aby odpowiedzieć na te pytania, oddział zajmujący się planem wyśle do Ciebie pielęgniarza/pielęgniarkę, który/a przeprowadzi ocenę sytuacji Ta wizyta domowa jest konieczna, mimo że odwiedził/a Cię już pielęgniarz/pielęgniarka z Conflict Free Center.

Uwaga: Ten proces wkrótce ulegnie zmianie. W planach nie będą już wykonywane te oceny pielęgniarskie. Zamiast tego w planie będzie wykorzystywana ocena Conflict Free Center. Oznacza to, że do przystąpienia do planu będzie potrzebne tylko jedna ocena pielęgniarska, a nie dwie.

Podczas oceny mogą być obecni przyjaciele lub członkowie rodziny. Możesz zadawać pytania i przekazać pielęgniarzowi/pielęgniarce wszystkie informacje dotyczące Twoich potrzeb. Zanim pielęgniarz/pielęgniarka wyjdzie, upewnij się, jakie usługi i jaki wymiar godzin zostaną zatwierdzone w danym planie. Jeśli plan jest odpowiedni, możesz przystąpić do niego natychmiast.

Nie musisz przystępować do pierwszego planu, dla którego będzie przeprowadzona wizyta domowa. Możesz zadzwonić do oddziału innego planu i poprosić o przeprowadzenie oceny. Wybierz plan zapewniający usługi, których potrzebujesz, taki, który najbardziej Ci odpowiada.

Ilustracja przedstawiająca ocenę pielęgniarki domowej z ankietą oraz formularzem rejestracji

5. Zapisz się.

Kiedy już zdecydujesz się, który plan najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, możesz zapisać się, podpisując formularz zapisu dostarczony przez administrację planu.

Jeśli zapiszesz się do 20. dnia danego miesiąca, usługi będą świadczone od 1. dnia kolejnego miesiąca. Jeśli zapiszesz się po 20. dniu danego miesiąca, świadczenie usług rozpocznie się dopiero po upływie kolejnego miesiąca.

Cały proces, od zgłoszenia wniosku do Medicaid po zapisanie się do planu, zajmuje zazwyczaj około 3 miesięcy.

Jeżeli potrzebujesz usług domowej opieki szybciej, może Ci się udać uzyskać ich zatwierdzenie przez lokalny Departament Usług Socjalnych zamiast przez MLTC. Jest to określane jako natychmiastowo potrzebna opieka domowa. W przypadku zatwierdzenia, usługi te są jedynie tymczasowe. W ciągu kilku miesięcy będzie konieczne przystąpienie do MLTC. Zadzwoń do ICAN, aby dowiedzieć się więcej na temat tej opcji.

Proces może sprawiać trudności. W razie problemów zadzwoń do ICAN, aby uzyskać pomoc: (844) 614-8800..

Możesz także zadzwonić do pośrednika ds. zapisów, NY Medicaid Choice, pod numerem (888) 401-6582.

Jak korzystać z usług w ramach planu MLTC?

Kiedy zapiszesz się do planu MLTC, zostanie Ci przydzielony menedżer ds. opieki.

Menedżer ds. opieki będzie dzwonił do Ciebie raz w miesiącu, aby upewnić się, że otrzymujesz usługi, których potrzebujesz. Odwiedzi Cię w Twoim domu raz na sześć do dwunastu miesięcy.

Jeśli potrzebujesz nowej usługi lub oczekujesz więcej od już świadczonej usługi, zadzwoń do menedżera ds. opieki. Jest to tak zwana autoryzacja usługi.

Jeśli poprosisz o autoryzację usługi, oddział planu MLTC musi przesłać do Ciebie pisemne powiadomienie o decyzji w ciągu 14 dni.****

Ilustracja przedstawiająca rozmowę telefoniczną z menedżerem do spraw opieki

**** Tak szybko, jak wymaga tego Twój stan zdrowia lub w ciągu 3 dni od otrzymania niezbędnych informacji, ale nie później niż w ciągu 14 dni.

Rozwiązywanie problemów z planem MLTC

questions icon

Menedżer ds. opieki powinien zapewnić pomoc w rozwiązywaniu większości problemów, które mogą dotyczyć Twojej opieki.

Jednak jeśli nie odpowiada Ci decyzja, którą podjął oddział Twojego planu MLTC, możesz zwrócić się o rewizję decyzji. Jest to odwołanie.

Jeśli oddział Twojego planu MLTC podejmie działania dotyczące Twoich usług, masz prawo otrzymać pisemne powiadomienie oraz prawo do złożenia odwołania od tego działania.

Istnieją różne sposoby odwoływania się, w zależności od danego planu i problemu.

Zasady opisujące odwołania MLTC są bardzo skomplikowane. Jeśli oddział Twojego planu MLTC podjął decyzję dotyczącą Twojej opieki, z którą się nie zgadzasz, zadzwoń do ICAN.

ICAN może pomóc podjąć decyzję o złożeniu ewentualnego odwołana. Możemy Cię również reprezentować prawnie w niektórych sprawach.

Możesz też złożyć skargę na jakość opieki lub obsługi klienta. Jest to skarga.

ICAN może Ci pomóc

Możemy:

 • Odpowiedzieć na pytania związane z planami Managed Long Term Care.
 • Udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • Pomóc w zapisaniu się do planu MLTC.
 • Zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy z danym planem.
 • Pomóc w zrozumieniu Twoich praw.
 • Pomóc w przesyłaniu zażaleń i/lub skarg, jeśli działania podejmowane przez oddział danego planu są irytujące.
 • Pomóc w odwołaniu się od działania, z którym się nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub masz problemy z wysławianiem się, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.

Email ICAN@cssny.org

ICAN może Ci pomóc.

Ilustracja pokazująca różne sposoby udzielania pomocy przez ICAN: pomoc przez telefon, na papierze, pomoc osobista i poprzez spotkania, wyjaśnienia oraz tłumaczenie.

Translations / Tłumaczenia:

Downloads / Materiały do pobrania:

Jak przystąpić do MLTC? - Printable Brochure (Polish)