Search Resources:

Czym jest MLTC? (What is MLTC? – Polish)

Ten artykuł oparty jest na broszurze na temat MLTC. Można go przeczytać online lub pobrać tę wersję do druku: Czym jest MLTC? – Printable Brochure (Polish)

Jak korzystać z tej broszury

Jeśli nie wiesz nic na temat opieki długoterminowej, możesz przeczytać niniejszą broszurę od początku.

Możesz także skorzystać ze spisu treści, aby od razu znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Symbol telefonu

Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz lub na temat czego chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do ICAN pod numerem (844) 614-8800.


Spis treści

Czym jest MLTC?
Jakie rodzaje planów MLTC są dostępne?
Kto musi przystąpić do planu MLTC?
ICAN może Ci pomóc.


Czym jest MLTC?

MLTC to skrót od Managed Long Term Care (Zorganizowana opieka długoterminowa).

Opieka długoterminowa oznacza usługi, które pomagają w codziennych czynnościach. opieka domowa, program opieki dziennej, dom opieki. Jeśli potrzebujesz pomocy drugiej osoby, która posprząta dom, pomoże Ci się ubrać lub wziąć prysznic, możliwe, że potrzebujesz opieki długoterminowej.

Wielu nowojorczyków wymagających opieki długoterminowej uzyskuje ją za pośrednictwem Medicaid. Ponadto większość osób korzystających z Medicaid musi uzyskiwać opiekę długoterminową za pośrednictwem programu MLTC.

Litera „M” w skrócie MLTC oznacza Managed (Zorganizowana). Oznacza to, że aby otrzymać pieniądze na opiekę długoterminową od Medicaid, należy przystąpić do planu oferowanego przez prywatną firmę ubezpieczeniową zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi. Program Medicaid płaci takim firmom, aby zapewniały opiekę długoterminową osobom objętym programem.

Aby plan pokrył koszty Twojej opieki, musisz korzystać z usługodawców z jego sieci.


Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa opiekę medyczną, taką jak opieka lekarska, hospitalizacja i leki. Większość polis zdrowotnych nie pokrywa jednak opieki długoterminowej.

Ilustracja przedstawiająca długoterminową opiekę


Wszystkie sześć programów MLTC, które opisano poniżej, pokrywa koszt usług, takich jak opieka domowa, codzienna opieka nad osobą dorosłą, dom opieki, zaopatrzenie medyczne czy transport. Jednak dostępność innych usług opieki długoterminowej jest różna w każdym z sześciu programów.

Ilustracja przedstawiająca rozmowę telefoniczną z menedżerem do spraw opieki

 

Gdy przystąpisz do planu MLTC, zostanie Ci przydzielony Care Manager (Menedżer ds. opieki).

Osoba ta odwiedzi Cię co najmniej dwa razy do roku, aby pomóc Ci w uzyskaniu opieki, jakiej potrzebujesz. W razie pytań lub problemów możesz dzwonić do swojego menedżera ds. opieki


Jakie rodzaje planów MLTC są dostępne?

Istnieje sześć różnych typów ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących opiekę długoterminową. Każdy rodzaj planu może obejmować różne usługi. Jednak wszystkie plany tego samego rodzaju muszą obejmować te same usługi. Wybór odpowiedniego zależy od tego, czy korzystasz również z Medicare.

Representations of health insurance member ID cards: MMC, Medicaid MLTC, PACE, MAP, FIDA-IDD, and HARP

Jeśli korzystasz z Medicaid, ale nie Medicare:

najprawdopodobniej ubezpieczenie zdrowotne Medicaid otrzymujesz za pośrednictwem planu Mainstream Medicaid Managed Care (MMC)
lub Health And Recovery Plan (HARP).

Ilustracja przedstawiająca kartę ubezpieczenia Medicaid Stanu Nowy Jork

Mainstream Medicaid Managed Care (MMC)

Illustration of member ID card for mainstream Medicaid managed care plan

Te plany obejmują koszty związane z wizytami u lekarzy, pobytami w szpitalach i zakupem leków, a także usługami opieki długoterminowej. Zazwyczaj nie będzie konieczny oddzielny plan MLTC, aby otrzymać usługi opieki długoterminowej.

Programy Health and Recovery Plan (HARP)

Representation of health insurance member ID card

HARP to rodzaj planu Medicaid Managed Care dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub zaburzeniami związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Podobnie jak plany MMC, plany HARP plany obejmują koszty związane z wizytami u lekarzy, pobytami w szpitalach, zakupem leków, a także usługami opieki długoterminowej. Podobnie jak w przypadku MMC, w przypadku posiadania planu HARP nie ma potrzeby zmiany planu, aby uzyskać usługi opieki długoterminowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat HARP, przeczytaj naszą broszurę Health and Recovery Plans, dostępną online pod adresem https://icannys.org/icanlibrary/harp-polish/ lub zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli korzystasz tylko z Medicaid i potrzebujesz opieki długoterminowej, pozostała część broszury nie dotyczy Ciebie. Zadzwoń do ICAN w celu uzyskania pomocy.

Jeśli korzystasz z Medicare oraz Medicaid: Medicaid MLTC, PACE, MPA lub FIDA-IDD.

Illustration of a Medicare health insurance ID cardIllustration of a NY State Medicaid card

Medicaid MLTC

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjną kartę członkowską planu Medicaid MLTC

Większość osób korzystających z MLTC używa tego planu, często zwanego „częściowym MLTC”. Plan nazywa się planem „częściowym”, ponieważ pokrywa on jedynie część opieki zdrowotnej.

Nadal Medicare i Medicaid pokrywałyby koszty związane z lekarzami, szpitalami i inną opieką medyczną.

Plany Medicaid MLTC pokrywają wyłącznie koszty usług opieki długoterminowej oraz kilku innych usług. Z takim typem planu należy używać ubezpieczenia zdrowotnego Medicare w przypadku innych świadczeń medycznych. Nadal odwiedza się tych samych lekarzy co dotychczas, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne Medicare nie ulega zmianie.

Illustration showing how a Medicaid MLTC complements Medicare coverage

Oto niektóre z usług objętych planem Medicaid MLTC:

 • Opieka domowa, w tym opieka osobista, domowa pomoc zdrowotna i Consumer Directed Personal Assistance
 • Codzienna opieka nad osobą dorosłą
 • Prywatne dyżury pielęgniarskie
 • Terapia fizyczna/zajęciowa/logopedyczna
 • Transport na wizyty lekarskie
 • Posiłki dostarczane do domu
 • Sprzęt i zaopatrzenie medyczne
 • Aparaty słuchowe i audiologia
 • Okulary i opieka okulistyczna
 • Opieka dentystyczna
 • Podologia
 • Czasowe pobyty w domach opieki

Ilustracja pokazująca osoby korzystające z trzech różnych rodzajów usług opieki długoterminowej: terapii zajęciowej, przenoszenia z łóżka i pomocy w robieniu zakupów

Plany kompleksowe

Kolejne trzy typy planów obejmują wszystkie usługi uwzględnione przez plan Medicaid MLTC. Ponadto obejmują wszystkie korzyści programu Medicare.

Są czasami nazywane planami kompleksowymi, ponieważ pokrywają zarówno koszty świadczeń Medicare, jak i Medicaid. Z tymi planami nie trzeba już używać karty Medicare, aby otrzymać opiekę medyczną. Wszystko odbywa się za pośrednictwem tego planu. Te plany są wygodniejsze, ponieważ wystarczy dbać o jedno ubezpieczenie zdrowotne.

Niemniej jednak przed przystąpieniem do planu należy się upewnić, że jest on akceptowany przez lekarzy, u których się leczysz. Ponadto należy się upewnić, że szpitale, apteki oraz inni usługodawcy, z których wsparcia korzystasz, znajdują się w sieci planu. Jeśli Twój usługodawca nie znajduje się w sieci planu, ubezpieczenie nie pokryje kosztów wizyt u niego.

Illustration showing representations of Medicare and Medicaid member ID cards being combined into one health plan card: PACE or MAP, above a representation of a hospital (for medical care), and a person receiving care from a home care worker in their home, with a van parked outside to provide medical transportation.


Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjną kartę członkowską planu PACE oraz ilustracja pokazująca jak plan PACE obejmuje usługi świadczone w domu, usługi świadczone w centrum PACE oraz zapewnienie transportu pomiędzy nimi

PACE łączy programy Medicare, Medicaid oraz usługi opieki długoterminowej w jednym planie.

Do planu PACE mogą przystąpić wyłącznie osoby, które ukończyły 55 lat.

Jeśli dołączysz do planu PACE, większość usług opieki medycznej będzie świadczona w centrum w Twojej okolicy.

Centrum PACE obejmuje lekarzy i personel pielęgniarski, którzy koordynują opiekę oraz codzienną opiekę nad osobą dorosłą, posiłki inne usługi.

Plan PACE nie jest dostępny we wszystkich regionach stanu. Natomiast jest to doskonała opcja dla osób mieszkających w pobliżu centrum PACE.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją PACE, do dyspozycji są dwie różne procedury odwoławcze, w zależności od tego, czy usługa jest realizowana w ramach Medicare czy Medicaid.


Medicaid Advantage Plus (MAP)

Illustration of a member ID card for a Medicaid Advantage Plus plan, and illustration showing network of medical providers in a Medicaid Advantage plus plan.

Medicaid Advantage Plus jest połączeniem planów Medicare Advantage* i MLTC. Tak jak PACE, MAP obejmuje wszystkie usługi Medicare, Medicaid i opiekę długoterminową.

Wymagania wiekowe wahają się pomiędzy 18+ i 65+ w zależności od planu.

W przeciwieństwie do planu PACE, nie trzeba chodzić do specjalnego centrum, aby uzyskać pomoc lekarza i inne usługi związane z opieką.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją w ramach planu MAP, do dyspozycji jest jedna prosta procedura odwoławcza dotycząca wszystkich usług.

* Medicare Advantage to sposób na uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego Medicare poprzez prywatnie zarządzany plan opieki Niektórzy ubezpieczeni Medicare decydują się przystąpić do tych planów.


Fully Integrated Duals Advantage for people with Intellectual and Developmental Disabilities (FIDA-IDD)

FIDA-IDD card and team illustration

FIDA-IDD to plan dla osób korzystających z Medicare i Medicaid, które kwalifikują się do otrzymywania usług za pośrednictwem Biura ds. osób z niepełnosprawnościami rozwojowymi (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD).

Tak jak PACE i MAP, FIDA-IDD łączy usługi Medicare, Medicaid i opiekę długoterminową w jednym planie.

Jeśli przystąpisz do planu FIDA-IDD, staniesz się członkiem zespołu, który może Ci pomóc podejmować decyzje związane z opieką zdrowotną. Zależnie od preferencji osobistych, w skład tego zespołu mogą wchodzić wszyscy członkowie rodziny lub przyjaciele, którzy Ci pomagają, Twój lekarz oraz menedżer ds. opieki dla tego planu.

Zespół ten pomaga Ci uzyskać wszystkie usługi, których potrzebujesz, a także upewnia się, że wszystkie części opieki zdrowotnej współgrają ze sobą bez problemów.

FIDA-IDD obejmuje również usługi opieki, takie jak adaptacja środowiskowa, wspieranie zatrudnienia i samodzielna opieka.

Plan FIDA-IDD jest dostępny wyłącznie w Nowym Jorku, Nassau, Rockland, Suffolk i Westchester.

Aby dowiedzieć się więcej o FIDA-IDD, zobacz naszą broszurę Plan dla mnie: FIDA-IDD, dostępną online pod adresem https://icannys.org/icanlibrary/fida-idd-polish/ lub zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przystąpienia do planu MLTC, przeczytaj naszą broszurę Jak przystąpić do MLTC?, dostępną online pod adresem https://icannys.org/icanlibrary/join-polish/ lub zadzwoń pod numer 844-614-8800.


Kto musi przystąpić do planu MLTC?

Musisz przystąpić do planu, jeśli odpowiesz „tak” na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy obecnie jesteś członkiem programu Medicare?
 • Czy obecnie jesteś członkiem programu Medicaid?
 • Czy potrzebujesz długoterminowej opieki domowej, codziennej opieki
  zdrowotnej nad osobą dorosłą lub innych świadczeń opieki długoterminowej?
 • Czy masz co najmniej 21 lat?

Jeśli odpowiesz „tak” na wszystkie pytania, musisz wybrać jeden z planów.** Możesz wybrać spośród planów Medicaid MLTC, PACE lub MAP.

Usługi opieki długoterminowej otrzymasz tylko, jeśli dołączysz do jednego z planów.

Jeśli już korzystasz z usług opieki długoterminowej programu Medicaid, możliwe, że już jesteś członkiem planu MLTC.

Jeśli zgłaszasz się do usług opieki długoterminowej programu Medicaid, musisz wybrać plan MLTC po zatwierdzeniu przez Medicaid.

** Nawet jeśli odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi
„tak”, istnieje kilka wyjątków. Zadzwoń do ICAN, pod numer
(844) 614-8800, aby dowiedzieć się więcej.


ICAN może Ci pomóc.

Możemy:

 • Odpowiedzieć na pytania związane z planami Managed Long Term Care.
 • Udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • Pomóc w zapisaniu się do planu MLTC.
 • Zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy z danym planem.
 • Pomóc w zrozumieniu Twoich praw.
 • Pomóc w przesyłaniu zażaleń i/lub skarg, jeśli działania podejmowane przez oddział danego planu nie spełniają Twoich oczekiwań.
 • Pomóc w odwołaniu się od działania, z którym się nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub masz problemy z wysławianiem się, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.

Email ICAN@cssny.org.


ICAN może Ci pomóc.

Ilustracja pokazująca różne sposoby udzielania pomocy przez ICAN: pomoc przez telefon, na papierze, pomoc osobista i poprzez spotkania, wyjaśnienia oraz tłumaczenie.

Translations / Tłumaczenia:

Downloads / Materiały do pobrania:

Czym jest MLTC? - Printable Brochure (Polish)