Search Resources:

Czym jest MLTC? (What is MLTC? – Polish)

Ten artykuł oparty jest na broszurze na temat MLTC. Można go przeczytać online lub pobrać tę wersję do druku: Czym jest MLTC? – Printable Brochure (Polish)

Jak korzystać z tej broszury

Jeśli nie wiesz nic na temat opieki długoterminowej, możesz przeczytać niniejszą broszurę od początku.

Możesz także skorzystać ze spisu treści, aby od razu znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Symbol telefonu

Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz lub na temat czego chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń do ICAN pod numerem (844) 614-8800.


Spis treści

Czym jest MLTC?
Jakie rodzaje planów MLTC są dostępne?
Kto musi przystąpić do planu MLTC?
ICAN może Ci pomóc.


Czym jest MLTC?

MLTC to skrót od Managed Long Term Care (Zorganizowana opieka długoterminowa).

Opieka długoterminowa oznacza usługi, które pomagają w codziennych czynnościach. opieka domowa, program opieki dziennej, dom opieki. Jeśli potrzebujesz pomocy drugiej osoby, która posprząta dom, pomoże Ci się ubrać lub wziąć prysznic, możliwe, że potrzebujesz opieki długoterminowej.

Wiele Nowojorczyków wymagających opieki długoterminowej uzyskuje ją za pośrednictwem Medicaid. Ponadto większość osób korzystających z Medicaid musi uzyskiwać opiekę długoterminową za pośrednictwem programu MLTC.

Litera „M” w skrócie MLTC oznacza Managed (Zorganizowane). Oznacza to, że aby otrzymać pieniądze na opiekę długoterminową od Medicaid, należy przystąpić do planu oferowanego przez prywatną firmę ubezpieczeniową zajmującą się ubezpieczeniami zdrowotnymi. Program Medicaid płaci takim firmom, aby zapewniały opiekę długoterminową osobom objętym programem.

Aby plan pokrył koszty Twojej opieki, musisz korzystać z usługodawców z jego sieci.


Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa opiekę medyczną, taką jak opieka lekarska, hospitalizacja i leki. Większość polis zdrowotnych nie pokrywa jednak opieki długoterminowej.

Ilustracja przedstawiająca długoterminową opiekę


Wszystkie pięć programów MLTC, które opisano poniżej, pokrywa koszt usług, takich jak opieka domowa, codzienna opieka nad osobą dorosłą, dom opieki, zaopatrzenie medyczne czy transport. Jednak dostępność innych usług opieki długoterminowej jest różna w każdym z pięciu programów.

Gdy przystąpisz do planu MLTC, zostanie Ci przydzielony Care Manager (Menedżer ds. opieki). Osoba ta odwiedzi Cię co najmniej dwa razy do roku, aby pomóc Ci w uzyskaniu opieki, jakiej potrzebujesz. W razie pytań lub problemów możesz dzwonić do swojego menedżera ds. opieki.

Ilustracja przedstawiająca rozmowę telefoniczną z menedżerem do spraw opieki


Jakie rodzaje planów MLTC są dostępne?

Istnieje pięć różnych typów ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących opiekę długoterminową. Każdy rodzaj planu może obejmować różne usługi. Jednak wszystkie plany tego samego rodzaju muszą obejmować te same usługi. Wybór odpowiedniego zależy od tego, czy korzystasz również z Medicare.

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjne karty członkowskie pięciu różnych rodzajów MLTC

Jeśli korzystasz z Medicaid, ale nie Medicare, najprawdopodobniej ubezpieczenie zdrowotne Medicaid otrzymujesz za pośrednictwem planu Mainstream Medicaid Managed Care (MMC).

Ilustracja przedstawiająca kartę ubezpieczenia Medicaid Stanu Nowy JorkIlustracja przedstawiająca kartę członkowską powszechnego planu zorganizowanej opieki Medicaid

 

Mainstream Medicaid Managed Care (MMC)

Te plany obejmują koszty związane z wizytami u lekarzy, pobytami w szpitalach i lekami, a także usługami opieki długoterminowej. Zazwyczaj nie będzie konieczny oddzielny plan MLTC, aby otrzymać usługi opieki długoterminowej.

Jeśli korzystasz z Medicaid i potrzebujesz opieki długoterminowej, pozostała część broszury nie dotyczy Ciebie. Zadzwoń do ICAN w celu uzyskania pomocy.

Jeśli korzystasz z Medicare możesz wybrać spośród następujących czterech rodzajów planów: Medicaid MLTC, PACE, MAP, lub FIDA.

Ilustracja przedstawiająca kartę identyfikacyjną ubezpieczenia zdrowotnego MedicareIlustracja przedstawiająca kartę ubezpieczenia Medicaid Stanu Nowy Jork

 

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjne karty członkowskie czterech różnych rodzajów MLTC dostępnych dla osób korzystających z Medicare

Medicaid MLTC

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjną kartę członkowską planu Medicaid MLTC

Większość osób korzystających z MLTC używa tego planu, często zwanego „częściowym MLTC”. Plan nazywa się planem „częściowym”, ponieważ pokrywa on jedynie część opieki zdrowotnej.

Nadal Medicare i Medicaid pokrywałyby koszty związane z lekarzami, szpitalami i inną opieką medyczną.

Plany Medicaid MLTC pokrywają wyłącznie koszty usług opieki długoterminowej oraz kilku innych usług. Z takim typem planu należy używać ubezpieczenia zdrowotnego Medicare w przypadku innych świadczeń medycznych. Nadal odwiedza się tych samych lekarzy co dotychczas, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne Medicare nie ulega zmianie.

Ilustracja pokazująca, w jaki sposób plan Medicaid MLTC uzupełnia zakres ubezpieczenia planu Medicare

Oto niektóre z usług objętych planem Medicaid MLTC:

 • Opieka domowa, w tym opieka osobista, domowa pomoc zdrowotna i Consumer Directed Personal Assistance
 • Codzienna opieka nad osobą dorosłą
 • Prywatne dyżury pielęgniarskie
 • Zajęciowa/logopedyczna
 • Transport na wizyty lekarskie
 • Posiłki dostarczane do domu
 • Sprzęt i zaopatrzenie medyczne
 • Aparaty słuchowe i audiologia
 • Okulary i opieka okulistyczna
 • Opieka dentystyczna
 • Podologia
 • Dom opieki

Ilustracja pokazująca osoby korzystające z trzech różnych rodzajów usług opieki długoterminowej: terapii zajęciowej, przenoszenia z łóżka i pomocy w robieniu zakupów

Plany kompleksowe

Kolejne trzy typy planów obejmują wszystkie usługi uwzględnione przez plan Medicaid MLTC. Ponadto obejmują wszystkie korzyści programu Medicare.

Są czasami nazywane planami kompleksowymi, ponieważ pokrywają zarówno koszty świadczeń Medicare, jak i Medicaid. Z tymi planami nie trzeba już używać karty Medicare, aby otrzymać opiekę medyczną. Wszystko odbywa się za pośrednictwem tego planu. Te plany są wygodniejsze, ponieważ wystarczy dbać o jedno ubezpieczenie zdrowotne.

Niemniej jednak przed przystąpieniem do planu należy się upewnić, że jest on akceptowany przez lekarzy, u których się leczysz. Ponadto należy się upewnić, że szpitale, apteki oraz inni usługodawcy, z których korzystasz, znajdują się w sieci programu. Jeśli Twój usługodawca nie znajduje się w sieci planu, ubezpieczenie nie pokryje kosztów wizyt u niego.

Ilustracja pokazująca, w jaki sposób świadczenia ubezpieczenia Medicare i Medicaid łączą się w jeden plan w przypadku ubezpieczenia PACE, MAP oraz FIDA


Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjną kartę członkowską planu PACE oraz ilustracja pokazująca jak plan PACE obejmuje usługi świadczone w domu, usługi świadczone w centrum PACE oraz zapewnienie transportu pomiędzy nimi

PACE łączy programy Medicare, Medicaid oraz usługi opieki długoterminowej w jednym planie.

Do planu PACE mogą przystąpić wyłącznie osoby, które ukończyły 55 lat.

Jeśli dołączysz do planu PACE, większość usług opieki medycznej będzie świadczona w centrum w Twojej okolicy.

Centrum PACE obejmuje lekarzy i pielęgniarzy, którzy koordynują opiekę oraz codzienną opiekę nad osobą dorosłą, posiłki i inne usługi.

Plan PACE nie jest dostępny we wszystkich regionach stanu. Natomiast jest to doskonała opcja dla ludzi mieszkających w pobliżu centrum PACE.


Medicaid Advantage Plus (MAP)

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjną kartę członkowską planu Medicaid Advantage Plus oraz ilustracja pokazująca sieć świadczeniodawców usług medycznych w planie Medicaid Advantage Plus

Medicaid Advantage Plus jest połączeniem planów Medicare Advantage i MLTC. Tak jak PACE, MAP obejmuje wszystkie usługi Medicare, Medicaid i opiekę długoterminową.

Wymagania wiekowe wahają się pomiędzy 18+ i 65+ w zależności od planu.

W przeciwieństwie do planu PACE, nie trzeba chodzić do specjalnego centrum, aby uzyskać pomoc lekarza i inne usługi związane z opieką.


Fully Integrated Duals Advantage (FIDA)

Ilustracja przedstawiająca identyfikacyjną kartę członkowską planu FIDA oraz ilustracja pokazująca uczestnika FIDA, który stanowi część zespołu opieki obejmującego członka rodziny, lekarza oraz pracownika opieki domowej.

FIDA jest nowym typem ubezpieczenia zdrowotnego łączącym Medicare i Medicaid w jednym planie.

Tak jak PACE i MAP, FIDA łączy usługi Medicare, Medicaid i opiekę długoterminową w jednym planie.

Jeśli przystąpisz do planu FIDA, staniesz się członkiem zespołu, który pomoże Ci w podejmowaniu decyzji związanych z opieką zdrowotną. Zależnie od preferencji osobistych, w skład tego zespołu mogą wchodzić wszyscy członkowie rodziny lub przyjaciele, którzy Ci pomagają, Twój lekarz oraz menedżer ds. opieki dla tego planu.

Zespół ten pomaga Ci uzyskać wszystkie usługi, których potrzebujesz, a także upewnia się, że wszystkie części opieki zdrowotnej współgrają ze sobą bez problemów.

FIDA ponadto obejmuje wybrane usługi specjalne, takie jak modyfikacje domu, transport niezwiązany z leczeniem, wizyty domowe lekarza i usługi pomagające w wyprowadzeniu się z domu opieki i dołączenia do społeczności.

W niektórych planach FIDA otrzymasz kartę, za pomocą której możesz kupować leki bez recepty w aptekach.

Jeśli chcesz łączyć korzyści Medicare i Medicaid, najprawdopodobniej odpowiednim wyborem będzie plan FIDA.

Plan FIDA jest dostępny wyłącznie w Nowym Jorku, Nassau, Suffolk i Westchester.

Aby uzyskać więcej informacji o planie FIDA, zobacz naszą broszurę „Czy plan FIDA jest dla mnie odpowiedni?”

istnieje również specjalny plan FIDA dla osób o niepełnosprawności umysłowej lub rozwojowej, zwany FIDA-IDD. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą broszurę „Plan dla mnie: FIDA-IDD.”


Kto musi przystąpić do planu MLTC?

Musisz przystąpić do planu, jeśli odpowiesz „tak” na wszystkie poniższe pytania:

 • Czy obecnie jesteś członkiem programu Medicare?
 • Czy obecnie jesteś członkiem programu Medicaid?
 • Czy potrzebujesz długoterminowej opieki domowej, codziennej opieki zdrowotnej nad osobą dorosłą, domu opieki lub innych świadczeń opieki długoterminowej?
 • Czy masz co najmniej 21 lat?

Jeśli odpowiesz „tak” na wszystkie pytania, musisz wybrać jeden z planów. Możesz wybrać spośród planów Medicaid MLTC, PACE, MAP i FIDA.

Usługi opieki długoterminowej otrzymasz tylko, jeśli dołączysz do jednego z planów.

Jeśli już otrzymujesz usługi opieki długoterminowej programu Medicaid, możliwe, że już jesteś członkiem planu MLTC.

Jeśli zgłaszasz się do usług opieki długoterminowej programu Medicaid, musisz wybrać plan MLTC po zatwierdzeniu przez Medicaid.


ICAN może Ci pomóc.

Możemy:

 • Odpowiedzieć na pytania związane z planami Managed Long Term Care.
 • Udzielić porad dotyczących różnych planów.
 • Pomóc w zapisaniu się do planu MLTC.
 • Zidentyfikować i pomóc rozwiązać problemy z danym planem.
 • Pomóc w zrozumieniu Twoich praw.
 • Pomóc w przesyłaniu zażaleń i/lub skarg, jeśli działania podejmowane przez oddział danego planu są irytujące.
 • Pomóc w odwołaniu się od działania, z którym się nie zgadzasz.

Zadzwoń pod numer 844-614-8800.

Jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub masz problemy z wysławianiem się, możesz skorzystać z usługi NY Relay, dzwoniąc pod numer 711.

Email ICAN@cssny.org.


ICAN może Ci pomóc.

Ilustracja pokazująca różne sposoby udzielania pomocy przez ICAN: pomoc przez telefon, na papierze, pomoc osobista i poprzez spotkania, wyjaśnienia oraz tłumaczenie.

Translations /Tłumaczenia:

Downloads /Materiały do pobrania:

Czym jest MLTC? - Printable Brochure (Polish)